Слънчева инсталация с плосък соларен панел със селективно покритие-затворен тип система за бойлер с обем – 120 л.

Слънчева инсталация с плосък соларен панел със селективно покритие-затворен тип система за бойлер с обем – 120 л.

-Плосък селективен колектор –  2,15 кв.м.
-Стойка за без пробивен монтаж за 1бр. колектор
-Соларно управление Intiel
Отмерва диференциалната разлика между колектора и бойлера и контролира работата на помпената група.
-Помпена група Wilo PRS1
Помпа предназначена да функционира при екстремни условия /много високи температура и налягане/. Оборудвана с:
1. Термометър
2. Еднощрангова арматура
3. Дебитометър
4. Манометър
5. Предпазен клапан на 6 Bar
6. Гравитачна спирачка
7. Изход за разширителен съд
8. Кранчета за пълнене и празнене
-Мембранен Разширителен съд – 12 литра
Поема разширението, когато системата прегрява, предназначен да издържа на много висока температура и 10 Bar налягане. Много важен елемент при затворени системи
-Полипропилен гликол (-30) или антифриз
Използва се полипропилен гликол, който се характеризира с добър топлообмен, ниска степен на разширение, не замръзва и е безвреден за човека
-Слънчев бойлер – 120 литра. MB V S1 /1 серпентинa, вертикален, емайл
-Тръбна разводка- / медна твърда и гъвкава тръба, изолация, скоби и др./ – 15 метра
-Соларен автоматичен обезвъздушител
-Холендрови връзки, муфи, нипели
-Консумативи- (електроди, пяна, скоби, дюбели,дискове и др.)
-UPS
-Монтаж на колектор
-Монтаж на тръбен път, изолация, скоби, бойлер
-Монтаж на ел. Табло, соларно управление
-Захранване на ел. Бойлер
-Пълнене на системата с топлоносеща течност
-Подвързване на електрическата част на бойлера /ел. елементи /

ЦЕНА ОБЩО: 2391,00 лв
Забележки:
Точното количество на материалите изразходвани по тръбната разводка се определят на обекта по време на монтаж.
Гаранции: колектор – 5 год., бойлер – 3 год. / ел. част 1 година /, монтаж – 2 год.
Доставката и монтажа са изчислени за територията на град Пловдив и Пловдивска област.
Доставката на консумативите е безплатна при сключен договор.
Предварително проучване и оглед на обекта се прави безвъзмездно от фирмата при проявено желание от страна на клиента.
Начинът на плащане и сроковете за изпълнение се уговарят в договор.
Цените са с включен ДДС.
Фирмата извършва доставка на материали и консумативи, дава компетентни съвети за проекта “ Направи си сам” безплатно.
Екипът на фирмата е на Ваше разположение и може да се консултирате с нашите специалисти за всякакъв вид информация за изграждането на отоплителни и соларни инсталации.

етикети:слънчеви колектори, слънчеви панели,слънчеви системи, системи за топла вода, колектори за топла вода, слънчеви бойлери